Zorgconnect

   

Recent heeft Zorgconnect Noord-Oost Brabant een tweetal bijeenkomsten georganiseerd met als thema Security & Privacy.

Onderdeel van de bijeenkomsten was een presentatie door Beveiligmij.nl met als doel de awareness rondom het thema security te vergroten.
De aanwezigen hebben positief gereageerd en ook vragen gesteld over de mogelijkheden om iets soortgelijks in de eigen werkomgeving; praktijk of apotheek te organiseren.
Voor Zorgconnect een heel goede zaak, omdat een groot deel van de oplossing niet zit in (technische) hulpmiddelen maar in gedragsverandering. Gedragsverandering van iedereen in de praktijk of apotheek.

Daarom heeft Zorgconnect contact gezocht met ICTaurus bv, een IT Dienstverlener actief in de eerstelijnsgezondheidszorg die diensten op het gebied van veiligheid aanbiedt, voor de bewustwordingstrainingen van Beveiligmij.nl en bekeken welk aanbod van hen hierop aansluit.

Een tweetal mogelijkheden is hieruit naar voren gekomen: klassikale training en E-learning.

 

Klassikale trainingen
In de klassikale trainingen staat bewustwording centraal. Een klassikale training zorgt ervoor dat er draagvlak wordt gecreëerd om het veranderingsproces in gang te zetten. Belangrijk hierin is, dat deze trainingen bedrijfsbreed worden ingezet met als voorkeur in gevarieerde groepen. Door herkenbare situaties (privé en zakelijk) aan te halen in de klassikale trainingen wordt interactie met
de deelnemers gezocht. De trainingen zijn afgestemd op de organisatie en toegankelijk voor ieder kennisniveau.

Klassikale training (+/- 3,5 uur, maximaal 12 deelnemers per klas)
• Interactieve trainingen
• Gevarieerde groepen
• Zeer ervaren trainers
• Afgestemd op organisatie
• Voor ieder kennisniveau
• Herkenbare situaties (privé en zakelijk)
• Van onbewust onbeveiligd, naar bewust onbeveiligd
• Ondersteunende lesmaterialen zoals posters en boekjes

Medewerkers krijgen inzicht in hoe zij verschillende vormen van misbruik door derden kunnen herkennen en voorkomen. Tijdens de klassikale training wordt hen geleerd bewuster om te gaan met informatie binnen hun eigen specifieke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en privésituatie. Een klassikale training zorgt voor draagvlak om het veranderingsproces in gang te
zetten. Belangrijk hierin is, dat deze trainingen bedrijfsbreed worden ingezet met als voorkeur in gevarieerde groepen.

 

E-learning
In een e-learningstraject van minimaal een jaar, wordt er gewerkt aan gedragsverandering van de deelnemers. In de e-learning staan bewustwording en gedragsverandering centraal. Dat lijkt logisch, maar al te vaak zijn e-learnings puur gericht op kennisoverdracht. Natuurlijk doen de deelnemers veel kennis op, maar daar wordt nauwelijks op getoetst. In plaats daarvan worden deelnemers gestimuleerd zelf hun gedrag aan te passen. Het gedrag van de cursisten wordt op verschillende momenten tijdens het leertraject geïnventariseerd.
De deelnemers worden tijdens het traject regelmatig bevraagd hoe het gaat met gedragsvoornemens die ze eerder hebben aangegeven, waar ze tegenaan lopen en welke hulp(-middelen) ze nodig hebben om veilig te blijven. De voortgang van het gedrag kan via een rapportageplatform door de opdrachtgever worden gevolgd, waardoor zij te allen tijde inzicht heeft in het werkelijke effect van het opleidingstraject. Naar keuze van de opdrachtgever kan dit op afdelings- en/of organisatieniveau.

E-learning (+/- 20 minuten per maand, vanaf 12 deelnemers)
• Maandelijks variërende thema’s
• Leren in eigen tempo en locatie onafhankelijk
• Bedrijfsbreed inzetbaar voor ieder kennisniveau
• Voortgangrapportage en adviesrapport
• Van bewustwording naar gedragsverandering
• Ondersteunende lesmaterialen zoals posters en boekjes
Maandelijks krijgen medewerkers een module over een bepaald onderwerp en worden van A tot Z gefaciliteerd in kennisverrijking, maar getoetst op persoonlijk gedrag. Zo blijven zij minimaal een jaar actief in het bewustwordingstraject waardoor gedragsverandering gestimuleerd wordt. De voortgang kan via een rapportageplatform door de opdrachtgever worden
gevolgd, naar keuze op afdelings- en/of organisatieniveau.

 

Wanneer u geïnteresseerd bent of vragen heeft, neem dan contact op met ICTaurus bv, het verkoopkanaal van Beveiligmij.nl, vul hiervoor het aanvraagformulier in. ICTaurus neemt dan contact met u op. Zorgconnect Noord-Oost Brabant denkt dat deze investering het geld dubbel en dwars waard is, het grootste risico zit namelijk tussen het toetsenbord en de monitor. Als u bent aangesloten bij Zorgconnect, ontvangt u 10% korting op het e-learningtraject.